LITAUEN
EKSPORT

» Kjeler 50….500 kW

Kjeler UT-50

Industriell kjeler med tørt brensel
Kraft: 50 kW
Oppvarmingsareal: ~500 m2

Kjeler UT-70

Industriell kjeler med tørt brensel
Kraft: 70 kW
Oppvarmingsareal: ~700 m2

Kjeler UT-100

Industriell kjeler med tørt brensel
Kraft: 100 kW
Oppvarmingsareal: ~1000 m2

Kjeler UT-150

Industriell kjeler med tørt brensel
Kraft: 150 kW
Oppvarmingsareal: ~1500 m2

Kjeler UT-200

Industriell kjeler med tørt brensel
Kraft: 200 kW
Oppvarmingsareal: ~2000 m2

Kjeler UT-250

Industriell kjeler med tørt brensel

Kraft: 250 kW

Oppvarmingsareal: ~2500 m2

Kjeler UT-320

Industriell kjeler med tørt brensel

Kraft: 320 kW

Oppvarmingsareal: ~3500 m2

Kjeler UT-500

Industriell kjeler med tørt brensel

Kraft: 050 kW

Oppvarmingsareal: ~5000 m2

Daglig leder
Lygaudas Rinkevičius
+370 612 13090
Administration
+370 646 12447

Industrielle varmtvannskjeler UT

Kraft: fra 50kW til 500kW

Brensel: pellet, sagmugg, chips, kull, ved, briketter

Dampkjeler
AKKAYA Blowtherm

Vedfyrt / biomassefyrte
Gass / olje dampkjeler
Elektrisk damp generator

Dampkjeler
FAKO

Vedfyrt dampkjeler

Biomassefyrte dampkjeler

Gass / olje dampkjeler

Brennere

Pellet – briketter – korn
Vått biobrensel
Tørt biobrensel

Husholdningskjeler UT

Varmtvannskjeler UT

Kjeler – komfyrer UT

Badkjeler UT

Beholdere for pellet

Fleksibelt pelletbeholdere
Plastiske pelletbeholdere
Pelletbeholdere av metall

Kolorifere