LITAUEN
EKSPORT

Container fyrrom

Container fyrrom er mobile varmeanlegg som vanligvis monteres i standard sjøcontainere. Slik oppvarmingsmåte er valgt når man vil unngå ytterligere investeringer i bygningen. Container fyrrom kan lastes med hånd eller fungere automatisk, uten menneskelig tilsyn.

Fordeler med container fyrrom:

 • Enkel montering og vedlikehold. Fyrrom kobles til strøm, vannledning og oppvarmingsnettverk. Ved behov kan det kobles flere fyrrom. Vedlikeholds- og lastingsfrekvensen avhenger av kjelens fungering og brenseltype.
 • Kostnadseffektivitet og mobilitet. Container fyrrom er et ideelt alternativ når høye byggekostnader, byggestedets begrensninger eller krav om bevaring av arven hindrer bygging av separat bygning. Anlegget kan alltid transporteres og kobles til en annen bygnings soppvarmingssystem.
 • Container fyrrommene utstyres etter individuell bestilling. Deres kraft er fra 50 kW til 1 MW. Brenselstanken kan monteres både på innsiden og på utsiden. Slik oppvarmingsmåte kan utstyres både i standard og ikke-standard arealer, samt i veggisolerte beholdere.
 • Container fyrrommene passer for fyring med fast brensel – trepellet, sagflis, ved, kull. Slik oppvarmingsmåte er både miljøvennlig og trygg for mennesker.

Utstyring av container fyrrommene anbefales for industrielle, administrative, vitenskapelige og utdanningsbygninger der man har utstyrte sentralvarmesystemer. Byggets oppvarmingsareal avhenger av termisk motstand, byggets høyde og temperatur som man ønsker å opprettholde. Vanligvis varierer arealet fra 500 til 10 000 m². Fyrrommene kompletteres med nettverkets- og re-sirkulasjonspumper, røykganger, ekspansjonstanker, avstengnings- og beskyttende armatur, brensel tilføringssystem og tank.

 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
 • Container fyrrom Container fyrrom
     

Daglig leder
Lygaudas Rinkevičius
+370 612 13090
Administration
+370 646 12447

Industrielle varmtvannskjeler UT

Kraft: fra 50kW til 500kW

Brensel: pellet, sagmugg, chips, kull, ved, briketter

Dampkjeler
AKKAYA Blowtherm

Vedfyrt / biomassefyrte
Gass / olje dampkjeler
Elektrisk damp generator

Dampkjeler
FAKO

Vedfyrt dampkjeler

Biomassefyrte dampkjeler

Gass / olje dampkjeler

Brennere

Pellet – briketter – korn
Vått biobrensel
Tørt biobrensel

Husholdningskjeler UT

Varmtvannskjeler UT

Kjeler – komfyrer UT

Badkjeler UT

Beholdere for pellet

Fleksibelt pelletbeholdere
Plastiske pelletbeholdere
Pelletbeholdere av metall

Kolorifere