LITAUEN
EKSPORT

Tjenester

Projeksjonsarbeider

Vi utfører arbeider innen prosjektering og igangsetting av følgende ingeniør systemer:

 • Fastbrenselkjeler;
 • Oljefyr systemer;
 • Intern vannledning og avløp;
 • Utendørs vannledning.

 

Monteringsarbeider

Montører utfører monteringsarbeider, vedlikeholds- og igangsettingsarbeider knyttet til følgende systemer:

 • Fyrrommenes utstyr og automatisering;
 • Indre varmesystemer;
 • Innendørs og utendørs vannledningssystemer;
 • Innendørs og utendørs avløpssystemer.

 

Rådgivning

Vi driver med rådgivning innen følgende spørsmål:

 • Valg av utstyr for fyrrom;
 • Oppsettet av fyrrommenes utstyr;
 • Vurdering om økonomisk nytte av overføring til biobrenselfyrte systemer;

 

Garantiservice og post-garanti service

Daglig leder
Lygaudas Rinkevičius
+370 612 13090
Administration
+370 646 12447

Industrielle varmtvannskjeler UT

Kraft: fra 50kW til 500kW

Brensel: pellet, sagmugg, chips, kull, ved, briketter

Dampkjeler
AKKAYA Blowtherm

Vedfyrt / biomassefyrte
Gass / olje dampkjeler
Elektrisk damp generator

Dampkjeler
FAKO

Vedfyrt dampkjeler

Biomassefyrte dampkjeler

Gass / olje dampkjeler

Brennere

Pellet – briketter – korn
Vått biobrensel
Tørt biobrensel

Husholdningskjeler UT

Varmtvannskjeler UT

Kjeler – komfyrer UT

Badkjeler UT

Beholdere for pellet

Fleksibelt pelletbeholdere
Plastiske pelletbeholdere
Pelletbeholdere av metall

Kolorifere